تزریق وریدی

این نوع تزریق توسط یک سوزن یا لوله بطور مستقیم داخل رگ شما وارد می شود.

نظرات شما

شبانه روزی در خدمت شهروندان تهرانی (طرف قرارداد با بیمه بانکها) رد کردن

قالب ووکامرس