تزریق وریدی

این نوع تزریق توسط یک سوزن یا لوله بطور مستقیم داخل رگ شما وارد می شود.

نظرات شما

قالب ووکامرس