تزریقات اینترادرمال یا تزریق داخل پوستی

به داخل غشای میانی پوست وارد می شود

این مسیر طولانی ترین زمان جذب را در مقایسه با تزریقات زیر پوستی و تزریق عضلانی را دارد.در نتیجه برای آزمایشهای تشخیص حساسیت ،مثل آزمایش توبرکولین و آلرژی ، و بیهوشی موضعی استفاده می شود و معمولا دردناک نیز هست.

نظرات شما

قالب ووکامرس