تزریقات نخاعی

این نوع تزریق برای یک درمان کامل تر تسکین درد یا برای تشخیص علت درد کمر استفاده می شود.

نظرات شما

قالب ووکامرس