تزریق زیر جلدی(زیرپوستی)

این نوع تزریق در لایه چربی زیرین پوست انجام می شود که یک بافت با خون رسانی کم بوده بنابراین سرعت جذب در آن طولانی تر از عضله خواهد بود.

تزریق بسیاری از داروها مانند انسولین ، انوکساپارین و رسیژن و هپارین از این قبیل محسوب می شود.

نظرات شما

قالب ووکامرس