زخم محل جراحی

زخم جراحی
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
master_admin بدون دیدگاه

عفونت محل جراحی

الف: عفونت محل جراحی (عفونت سطحی)

عفونت سطحی محل جراحی باید ویژگی های زیر را داشته باشد: عفونت طی 30 روز پس از عمل جراحی روی داده باشد و تنها، پوست و بافت زیر پوستی را درگیر کرده باشد و دست کم یکی از موارد زیر را داشته باشد:

الف) ترشح چرکی از محل برش سطحی؛

ب) ارگانیسم از مایع یا بافت محل برش سطحی که به طور آسپتیک تهیه شده باشد، جدا گردد؛

پ) دست کم یکی از علائم یا نشانه های: دردناکی، ورم موضعی، قرمیز یا گرمی وجودداشته باشد و زخم را پزشک عمداً باز کرده باشد، مگر اینکه کشت منفی باشد؛

ت) تشخیص عفونت سطحی توسط پزشک مربوطه مطرح شده باشد.

توصیه لازم در گزارش دهی:

– آبسه بخیه(آماس و ترشح مختصر از محل عبور نخ بخیه) را به عنوان عفونت گزارش نکنید؛

– موضع محدود چاقوخوردگی را براساس عمق آن به عنوان عفونت پوست یا بافت نرم گزارش کنید؛

– اگر عفونت محل جراحی به فاسیا و لایه های عضلات نیز نفوذ کند به عنوان عفونت عمقی محل جراحی گزارش کنید؛

– عفونت هایی که محل های برش و سطحی و عمقی را درگیر کرده است به عنوان عفونت برش عمقی گزارش کنید.

ب: عفونت محل جراحی (عفونت عمقی)

عفونت عمقی محل جراحی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

عفونت مربوط به عمل جراحی که طی 30 روز بروز کرده باشد در صورتی که هیچ چیزی (implant) در محل قرار داده نشده باشد و یا طی یک سال بروز کرده باشد در صورتی که چیزی در محل قرار گرفته باشد و بافت های عمقی(فاسیا و لایه های عضلانی) را درگیر کرده باشد و بیمار دست کم یکی از ویژگی های زیر راداشته باشد:

الف) ترشح چرکی از عمق محل برش به شرطی که مربوط به یک ارگان یا فضای دیگر نباشد؛

ب) عفونت عمقی محل جراحی که خود به خود یا توسط جراح و یا در زمانی که یکی از علائم یا نشانه های زیر بروز کند، باز می شود مگر اینکه زخم دارای کشت منفی باشد: دمای بالای 38، حساسیت و دردناکی موضعی؛

پ) آبسه یا شواهد دیگری از عفونت در عمق زخم که در حین جراحی مجدد، آزمایش های هیستوپاتولوژیک یا رادیولوژی دیده شود؛

ت) تشخیص عفونت عمقی توسط پزشک مربوطه.

ج: نوع عفونت :عفونت محل جراحی(اعضای داخلی، فضاهای بین اعضا)

این نوع عفونت عبارت است از عفونت هر بخش بدن(بجز محل برش پوستی، فاسیا، لایه های عضلات) که باز شده و حین عمل جراحی دستکاری شود. این عفونت ها را تحت عنوان عفونت محل جراحی (باذکر نام ارگان/ یا فضای درگیر) ذکر می کنند. آنچه در جدول بعد می آید محل های ویژ] ای را که در طبقه بندی محل های عفونت وجود دارد ذکر می کند.

برای مثال آبسه دیافراگم متعاقب برداشتن آپاندیس را به عنوان عفونت محل جراحی در داخل شکم ذکر می کنند. این عفونت اگر مربوط به عمل جراحی باشد، طی 30 روز پس از عمل جراحی (در صورتی که هیچ چیزی در محل قرار نگرفته باشد) یا طی یک سال (اگر چیزی در محل قرار گرفته باشد) بروز نموده و می تواند عفونت هر قسمتی از بدن را شامل گردد(بجز محل برش جراحی، فاسیا یا لایه های عضلانی) که طی عمل جراحی دستکاری شده است و بیمار دست کم یکی از ویژگی های زیر را دارد:

الف) خروج ترشح چرکی از درنی که در محل زخم و داخل فضا یا ارگان خاصی قرار داده اند؛

ب) وجود ارگانیسم که از طریق کشت داخل فضا یا ارگان ویژه یا بافت خاصی ثابت شود؛

پ) آبسه یا هرگونه شواهدی دال بر عفونت در زخم یا فضا و یا ارگانی خاص که از طریق مشاهده مستقیم یا آزمایشات بافت شناسی یا رادیولوژیکی کشف شود؛

ت) تشخیص پزشک.

 

جهت مشاوره یا پانسمان زخم محل جراحی در منزل با ما تماس بگیرید.

۲۲۷۶۶۰۸۰
۲۲۷۶۶۰۹۰

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.