قصه واقعی اما غم انگیز برای یک خانواده در منطقه اختیاریه تهران

۲ آبان ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

ساعت از نیمه شب گذشته بود صدای وحشناکی دختران خانه رو نگران کرد در جستجوی صدا بودند پدر سالمند دچار زمین خوردگی شده بود دختران با دستپاچگی بر بالین پدر رفتند پدر ناتوان و بیجان را به اتاق رساندند به مرکز 115 وهمچنین به مرکز خدمات پرستاری نگین تماس گرفتند طی یک ربع ساعت پرستار ما به منزل بیمار رسید . هنوز ماموران 115 نرسیده بودندمتاسفانه خانواده آگاهی و مهارت احیا قلبی نداشتند.مرکز خدمات پرستاری نگین حدود 22 سال در منطقه شمال و شمال شرق  تهران فعالیت دارد. اغلب ساکنین این مناطق در طی شبانه روز و درزمان بحران همه گیری کرونا کمک گرفتند .این اتفاق ما را مصمم کرد .که طی یک دوره 3 ساعته درس  احیا قلبی و ریوی مقدماتی را به صورت تئوری و عملی توسط کارشناسان خبره و با صلاحیت به ساکنین آموزش دهیم .در صورت تمایل با ما تماس بگیرید و از نحوه ثبت نام واجرا و روزهای برگزاری سوال کنید .

اولویت ما سلامتی شماست

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.