سونداژ مثانه

کاتتر ادراری یا سوند ادراری٬ لوله باریک، توخالی و انعطاف‌پذیری است که برای جمع‌آوری ادرار، درون مثانه قرار داده می‌شود. ?موارد استفاده و کاربرد موارد مصرف اصلی سُند ادراری زمانی است که به هر دلیل تخلیه ادرار به شکل مناسب صورت نمی‌گیرد.کاتتر ادراری ممکن است برای مدت کوتاهی پس از جراحی هنگامی که فرد نمی‌تواند

Read More