مزایای اجرای طرح مراقبت پرستاری در منزل

پوشش خدمات بیمه ای
۶ مرداد ۱۳۹۷
master_admin بدون دیدگاه

  با طرح تحول سلامت میزان فرانشیز(سهم پرداختی بیماران) کاهش یافته است اما با پوشش بیمه‌ای این خدمات میزان بار مالی خانواده‌ها هم کاهش می‌یابد.

پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های پرستاری در منزل می‌تواند انگیزه‌ای برای استفاده از این خدمات بشمار آید.

باید بیمه‌ها پایه این قبیل خدمات را پوشش دهند، چون شمار فراوانی از مردم فاقد بیمه تکمیلی هستند.

کاهش ضریب اشغال تخت، کاهش میزان عفونت بیمارستانی و … از فوائد ارائه مراقبت پرستاری در منزل است .

حمایت عاطفی و روحی بیمار در جمع خانواده از دیگر فوائد ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل است.

با خالی شدن تخت‌های بیمارستانی با ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل متعاقب آن بیمارستان‌ها بیماران اورژانسی‌تر و حادتری را بستری می‌کنند.

© تمامی حقوق سایت برای خدمات پرستاری در منزل نگین اختیاریه محفوظ است.